СВЕДОШТВА

  Никица Мојсоска Блажевски, декан на факултетот за деловна економија и ораганизациони науки
Обуката развива вештини за структуирано носење на ефективни и оптимални одлуки. Вептини кои се многу битни за мојот личен и професионален развој меѓутоа и за организацијата во која што работам. 
________________________

Се одлучив за оваа обука од две причини, едната е континуирана едикација, односно секоја година да имаме обука на тема која е применлива во праксата и искуството предходно е дека секогаш праксата и искуството не е доволно за напредување и совладување на овие методи во работата на мцмс
________________________

„Корисна обука, добро конципиран и презен-тиран материјал, а стекнатото знаење практично применливо.“
М-р Душица Антовска, Директор на Дирекција за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопје

________________________

„Преку изборот на банкарски теми и работата во E-views со податоци се добива одлично практично знаењe.“ - М-р Елена Мучева, Аналитичар во Отсек за финансиска стабилност, Народна банка на Македонија

________________________„Единствен курс од ваков вид во Македонија ... голема инвестиција и одлична надградба на знаењата кои наоѓаат широка примена.“
М-р Тања Дрвошанова-Елисковска, Аналитичар во Дирекција за банкарство на мало, Стопанска Банка АД Скопје

Корпоративно истражување

Inhouse обука за аптекари

15.04.2014

Главната цел на обуката е да ги екипира сопствениците, менаџерите и вработените во аптеките со основни и напредни вештини за водење на фармацевтскиот бизнис како: вештини за менаџирање, вештини за градење и управување со аптекарски бренд...

Прочитај повеќе...

РАСПОРЕД НА ОБУКИ

Прочитај повеќе...
 • Предавач

  Марко Андонов

  Марко Андонов е помошник-раководител на UACS Enterprise и декан на Факултетот за правни науки при Универзитет Американ колеџ Скопје. Марко е доктор на правни науки од областа на деловното право. Во рамки на едукативните активности има одржано и повеќе обуки и семинари во повеќе едукативни центри. Член е и на уредувачкиот одбор на стручното списание”Правник”.

  ПредавањеВидео

 • Предавач

  Марјан Петрески

  Марјан Петрески е раководител на UACS Enterprise и проректор за научно-истражувачка работа на Универзитет Американ Колеџ Скопје. Марјан е применет економетричар со неколкугодишно работно и истражувачко искуство. Работел во Министрарството за финансии, во одделот за микроекономско моделирање и проектирање, и во Народна банка на Република Македонија во одделот за моделирање на финансиски ризици и финансиска стабилност.

  ПредавањеВидео

 • Предавач

  Д-р Зоран Шапуриќ

  Д-р Зоран Шапуриќ има долгогодишно истражувачко искуство во областа на екологијата. Автор е на 17 меѓународни трудови во областа на животната средина, од који 6 во реномирани меѓународни научни списанија индексирани во бази со импакт фактор, како и на повеќе истражувачки книги. Учесник е на повеќе од дваесте меѓународни конференции

  ПредавањеВидео

 • Предавач

  Д-р Нинко Костовски

  Д-р Нинко Костовски е универзитетски професор и деловен консултант. Има постдипломски студии по финансии и менаџмент на Универзитетот Wisconsin и докторат од Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Неговите области на експертиза се управување, финансиски одлуки, менаџерско сметководство и деловни информативни системи.

  ПредавањеВидео

 • Предавач

  Игор Величковски

  ПредавањеВидео

 • Предавач

  Илијана Петровска

  ПредавањеВидео

 • Предавач

  Филип Ивановски

  ПредавањеВидео

 • Предавач

  Кристијан Петковски

  ПредавањеВидео

 • Предавач

  Димитар Ковачевски

  ПредавањеВидео

 • Предавач

  Светлана Петровска

  ПредавањеВидео

 • Предавач

  Илијана Петровска , Филип Ивановски, Кристијан Петковски, Димитар Ковачевски, Светлана Петровска

  ПредавањеВидео

 • Предавач

  Јадранка Мршиќ и Нинко Костовски

  ПредавањеВидео

 • Предавач

  Виторио Депедус

  Проф. д-р Виторио де Педис е искусен предавач на тренинзи за менаџери како приватно банкарство, корпоративни финансии и финансиски пазари како и специјализирано образование за менаџери на италијански и меѓународни компании и банки. Тој исто така предава курсеви за менаџери во областите Решавање на проблеми и донесување одлуки за големи европски корпорации. Проф. ДеПедис е шеф на катедрата за корпоративни финансии на ЕСЦП Европа (ESCP Europe, Torino Campus), вонреден професор на Универзитет Американ Колеџ Скопје (УАКС) и професор по претприемништво и личен капитал на Универзитетот во Рим.

  ПредавањеВидео

 • Предавач

  Крум Ефремов

  ПредавањеВидео

 • Предавач

  Tихомир Петрески и М-р Ивана Трајаноска

  ПредавањеВидео