РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРЕДМЕТИ

Регистрација на предмети

ОНЛАЈН ИНДЕКС

Наскоро

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ НА ШКОЛАРИНА

Наскоро

ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ВАШИТЕ СТУДЕНТСКИ КООРДИНАТОРИ

viki

Викторија Гомбар

Меѓународен студентски координатор

elena

Елена Поповска

Референт за додипломски студии - вонренди

Sandra

Сандра Накова

Референт за додипломски и постдипломски студии

Iva

Ива Миноска

Координатор на службата за студентски прашања

ВЕРУВАМЕ ДЕКА ОБРАЗОВАНИЕТО Е ЗА СЕКОГО

There are many features available to help you complete your project